BHKJOURNAL2020-0009: BHK_POEM-0046 – IKAW

IKAW

“Brave Heart Kid”

Libert Ong

March 17, 2002

11:38 PM – 11:48 PM

Sa bawat hakbang na aking tinatahak,

Ikaw ang aki’y lagging gumagabay;

Ikaw ang Siyang pumapatnubay

Upang makarating sa Iyong Paraiso.

Sa piling Mo ako’y maglalakbay,

Dalhin ang mga paa ko sa Iyong kaharian;

Ipakita sa sakin ang mga misteryo

Nang Iyong buhay na ibinibigay.

Bawat segundo ako’y gabayan,

Mga turo mo man ay aking inayawan;

Tawagin ako sa mundong Iyong ginagalawan,

Sigurado akong pag-asa’y makakatamtam.

Nandito lamang ako,

Isinusko ang sarili sa Iyo;

Kailangan kita sa buhay ko,

Sa Iyo lamang ako matututo.

Mahal kita ng buong puso,

Aking buhay ngayon ay Iyong-iyo;

Dakilang Diyos Ama isa lang ang aking masasabi,

Salamat sa pag-alay ng dugo ng Iyong bugtong na Anak para sa kaligtasan ng sanlibutan.

BHKJOURNAL2020-0008: BHK_POEM-0045 – PROCRASTINATE

PROCRASTINATE

“Brave Heart Kid”

Libert Ong

November 28, 2002

9:30 PM – 10:40 PM

How can we afford to say later?

When we can afford doing it now;

We even pinpoint others when we suffer,

But never realized our own fault though.

We are fond of delaying,

The consequences we’re not even thinking;

One by one it will come to us,

Then problems will just pop.

Delay is one of our enemies,

It may ruin our capabilities;

Even though we are known as mighty,

It will still affect our consciousness.

“It’s better to be late than never.”

This is a q quote we always see, read and hear;

It seems to be right either

But wrong is wrong forever.

To waste our time is so easy,

But the next step is so messy;

If 24 hours is not for us,

Then the problem is within.

BHKJOURNAL2020-0007: APPRECIATION

I am planning to make a contrast between the good and bad things that happened in the 1st month of 2020 but there’s too much negativity, heartbreak, lost of loved ones already and the likes, so let me give an emphasis right now on how to not give up despite of the craziness happening around.

Let me sum it in two words: BE THANKFUL!

Be thankful for the life that has given us. It may he tough sometimes but who are we to question our Creator. Actually, the blessing is also there because even though we are not worthy to do so, He allows to say the words we want to express to Him.

Let me just also give these figures on why I stayed hopeful even if we do not know what tomorrow may bring:
In January 2020, I have counted 5,665 blessings already and that means 182.74 blessings per day. Not only that, in those 5,655 blessings, 95 (1.68%) of them were specific answered prayers from God. It also means that the 98.32% blessings that I received were surprises from the Lord Almighty.

Now, how can I not be thankful of that? How about you? Have you tried to appreciate the little things that you have received from Him?

Again, let me leave this quote that I have read in one of my notebooks before, “If gratitude is the only prayer you could utter, that is enough.”

BHKJOURNAL2020-0006: BHK_POEM-0044 – TONDAY

TONDAY

“Brave Heart Kid’

Libert Ong

January 22, 2020; 5:16PM-5:21 PM

5:16PM – 5:21PM

(Cabanatuan City)

T-hank you for all the memories…

O-ut of the overflow of our hearts,

N-o other words we could express except our gratitude;

D-addy Jeune as they call you,

A-ll we could say again is thank you…

Y-ou might have gone too soon but you have touched a lot of lives in that short span.

Thank you for the memories, Kuya Jeune “TONDAY” Roxas…

BHKJOURNAL2020-0005: BHK_POEM-0043 – LOST AND FOUND AGAIN?

LOST AND FOUND AGAIN?
“Brave Heart Kid’
Libert Ong
May 05, 2001
(Manila)

I take another walk,
Whose I’m going to talk?
Where’s the fire I’ve found before?
Am I lost in another world?

No, answered by the voice I heard,
Come to me said by the voice again;
I can’t find who’s calling me,
Familiar voice but I can’t see.

The voice makes another call,
Very familiar I say to all,
But I can’t really recall,
That makes me cry at all.

Hard and crucial time for me,
Future, what will it be?
But the hope makes a big size,
When the voice is being recognized.

Yes, is it truly You,
I don’t know what to do;
Help me to come back to You,
I want to stay beside You.

BHKJOURNAL2020-0004: BHK_POEM-0042 – FASTFOOD

FASTFOOD
“Brave Heart Kid’
Libert Ong
January 11, 2020
8:43PM – 8:55PM
(Greenwich SM Mega Center)

Pumunta sa harapan upang sabihin ang kagustuhan,
Ilalagay ito sa aparato upang gusto mo ay mapagbigyan;
Kailangan mo magbayad upang tuluyan makuha ang kahilingan,
Kailangan din hintayin ito upang matuloy ang hapunan.

Sa kabilang mesa makikita ang iba’t-ibang nilalang,
May pamilya, magkaibigan at maging magkasintahan;
Mayroon din nag-iisa na ang mga mata’y naglilibang,
At ngayon nga ay may sinusulat na naman.

Mga parokyano ay iba-iba ang asta:
May malumanay na nagsasabi ng kanyang hiling sa taga kuha ng pagkain,
Mayroon din naman na parang siya ang amo ng mga naninilbihan dito,
Mayroon din na walang paki-alam sa ibang nakapaligid sa kanila.

Ang mga tauhan naman ay iba-iba rin ang kilos:
May nakangiti agad sa pagpasok pa lang sa pintuan bago ka gumastos,
Sa gawing loob nama’y makikita ang pagod ng ilan,
Pati na ang kalungkutan tuwing sila’y nauutusan ng pabalang.

Ano ba ang punto ng muling pagsulat na ito?
Pag-obserba’y muling nabuhayan ng dugo;
Isang bagay lamang ang layunin nito,
Ang intidihin ang nararamdaman ng bawat nakamasalamuha mo.

Maaring nakangiti ang nasa harapan ngunit loob niya’y hirap naman,
Maaring ang mga nasa loob ay sobrang pagod na pati sa buhay tapos iyo pang susungitan;
Ang iyong napansin na mukha namang umastang mayabang at mayaman,
Baka naman mayroon din na mabigat na pinagdaraanan.

Atin na lamang intindin ang bawat nilalang,
Sapagkat lahat tayo’y likha ng Poong Maykapal;
Papuri at pasasalamat sa Kanya’y laging ibigay,
Pagmamahal sa kapwa ang pinakamataas nating alay.

BHKJOURNAL2020-0003: BHK_POEM-0041 – HAPPY 28TH BIRTHDAY TRISHA

HAPPY 28th BIRTHDAY TRISHA
“Brave Heart Kid”
Libert Ong
January 10, 2020
4:12 PM – 4:25 PM
(101.5 BiGSOUNDfm Broadcast Center)

M-any people have known this lady with these qualities:
A-dorable lady that they met since day one,
R-esponsible in all her assignments as she wants it done;
E-xcellence is one of her priorities,
A-bove all the qualities.

F-riendly woman around the corner,
R-eaching for her is easy though she lives farther;
A-nother year has come to her,
N-othing changed except for the better;
C-hrist-centered life will be her main target,
H-er best decision in the human market.
E-xtra-ordinary life she may have as we look into her status,
Z-eal of an ordinary one is much more inside her heart;
K-een on doing the best of the best,
A-nother year has come to see it come to rest.

Y-outhful beauty inside and out will always be with her,
U-nique talent will be the best barometer;
H-er pure heart has been felt from north to south,
A-nd everyone in her friend’s list knows that.
N-atal day has come once again to celebrate a life that wants to be in its fullest!

BHKJOURNAL2020-0002: BHK_POEM-0040 – SEASON OF PEACE & PROSPERITY

SEASON OF PEACE & PROSPERITY
“Brave Heart Kid”
Libert Ong
February 05, 2001
(10:24 PM) University of Baguio (Room 1227)

Pain…
Suffering…
Loneliness…
Discouragement…

What a painful thing…
Never ending suffering…
Loneliness, I see in my ring…
Discouragement – the best weapon of “Taning”…

Let’s stick to the promise…
There’s a new season coming;
Peace and prosperity on the way,
No problem we could say.

Don’t ever entairtain the pain,
Never think of any suffering;
Loneliness can’t bring a thing,
Discouragement can cost a being.

” Where is the promised?” we asked
It seems not yet fulfilled;
Let us just wait for that thing,
God always move in His perfect timing.